Ciencia

      Ciències món contemporani 1A-1B-1C

      Ciències món contemporani 1C

      Ciències món contemporani 1D

Educación

      Tutoria 1D

      Tutoria 2D

Filosofía

      Història de la Filosofia 2n

Física

      Fisica 1r

      Fisica 2n

Latina

      Llatí 1r

      Llatí 2n

Literatura

      Alemany

      ANGLES 1r

      Història 2n

      Història del Món contemporani 1A-1B

      Literatura castellana 2n

      Literatura universal 1A-1B

      Llengua catalana i Literatura 1r

      Llengua catalana i Literatura 2n

      Plantilla

Matemàtiques

      Matemàtiques 1C - 1D - Científic/Tecnològic

      Matemàtiques 2C - 2D - Científic / Tecnològic

      Matemàtiques aplicades Ciències Socials 1

Mechanical Engineering

      Tecnologia industrial 1r

      Tecnologia industrial 2n

Other

      ANGLES 2n

      Biologia 1r

      Biologia 2n

      Ciències de la terra 1r

      Ciències de la terra 2n

      Dibuix tècnic 1r

      Dibuix tècnic 2n

      Economia de l'empresa 1r

      Economia de l'empresa 2n

      Filosofia 1r

      Fisica 1r ANTIC

      Fisica 2n ANTIC

      Fonaments de les Arts

      Geografia 2n

      Lengua castellana y literatura 1º

      Lengua castellana y literatura 2º

      Matemàtiques aplicades Ciències Socials 2

      Quimica 1r

      Quimica 2n

      RELIGIO 1r

      Treball de recerca

      Tutoria 1A

      Tutoria 1B

      Tutoria 1C

      Tutoria 2A

      Tutoria 2B

      Tutoria 2C

      Tècniques d'estudi